Християн Христов

Концертмайстор

Християн Николаев Христов е роден в гр. Бургас през 1987г. Средното си образование завършва в СУ "Добри Чинтулов" град Бургас, с профил „Музика”, като изпълнител на кавал. Дипломира се в АМТИИ гр. Пловдив със специалност "Педагогика на обучението по музика" през 2015 г. През 2017 г. постъпва в ПФА "Странджа" – гр. Бургас, като оркестрант на духов инструмент – кавал. През 2022 г. е преназначен на длъжност „Концертмайстор”.