Атанаска Бонева

Хормайстор

Атанаска Иванова Бонева е родена в гр. Априлци, обл. Ловешка, през
1975г.
Завършва Средното музикално училище в гр. Плевен, специалност
„Народно пеене”.
Дипломира се в специалност „Ръководство на народни състави” на
АМТИИ – гр. Пловдив през 1997 г.
През 2012 г. завършва магистратура „Управление на организациите в
областта на културата и изкуството” в Университет „Проф. д-р Асен
Златаров” – гр. Бургас.
Работила е като хорист в народен хор „ Космически гласове”
През 2000 г. постъпва като певец – фолклор в ПФА „Странджа” –
Бургас, а през 2008 г. е преназначена в длъжност „Хормайстор”.